Enschede is de stad waar ik gestudeerd heb en waar ik ook bijna mijn gehele carrière gewerkt heb. De stad maakt dus ook deel uit van mijn eigen geschiedenis en dus is het ook leuk op mijn website aandacht hieraan te besteden.
Zowel bij Enschede als Hengelo speelt de industriële ontwikkeling een bepalende rol. Maar er zijn grote verschillen: in Hengelo was het de metaalindustrie die relatief veel welvaart bracht, in Enschede zorgde de textielindustrie voor heel andere sociale verhoudingen. Daarnaast was Hengelo een boerendorp dat groter groeide, Enschede was al een stad die door de stadsbrand in 1862 opnieuw opgebouwd moest worden.
Image
Bijzonder is de geschiedenis van "mijn" school: het Lyceum van Enschede. Het was feitelijk de eerste Hogere Burgerschool (HBS) van Nederland. Als een soort pilot was deze school in 1864 onder de naam Twentse Industrie en Handelsschool in het leven geroepen door industrieel van Heek die contacten had met Thorbecke in Den Haag.
Deze school ging later over in het gemeentelijk Lyceum waarvan het gebouw stond op de toenmalige Getfertstraat.
Al in de jaren '30 voldeed het gebouw niet meer en na de oorlog meende men een nieuwbouw te kunnen plannen aan de nieuw te vormen Boulevard 1945. Echter, men vond de aanwezigheid van sportvelden zodanig noodzakelijk dat in 1958 werd uitgeweken naar de rand van de stad, het park de Kotten. Daar bevindt de school zich nog steeds.
Image
Overeenkomst met Hengelo is het ontbreken van de nodige historie in de binnenstad. Naast oorlogschade zijn beide steden best rigoreus te werk gegaan met de modernisering. Dit werd in Enschede ook enorm bepaald door de sluiting van de textielindustrie en het verbeteren van de arbeidersbuurten.