Geen geboren Hengeloër, maar ik woon er toch al sinds 1976 en voel me derhalve wel Hengeloër en ben ik ook betrokken bij wat er binnen onze stadsgrenzen gebeurt. Dus vond ik het de moeite waard een gedeelte van mijn site aan de stad te wijden. Overigens is de onderstaande foto door mijzelf genomen vanuit een luchtballon in augustus 2014.
Image
De stad heeft veel historie verloren. Wat mij betreft was vroeger zeker niet alles beter, maar ik vind het toch interessant de stad van vroeger wat beter te bekijken om de verbintenis met nu te leggen. En wat mij betreft hoef ik ook niet terug naar vroeger, maar ik zou het wel prettig vinden als we wat zuiniger om gaan met de nog aanwezige historie. En als we dat juist kunnen combineren met het nieuwe, kan er best iets moois ontstaan.... ik ben begonnen met het Hengelo van vroeger, maar wil in de toekomst hier zeker ook wat plaatsen over het Hengelo van nu.

De kaart van oud-Hengelo is van ongeveer 1935-1936. Dat is te zien aan de kaart van het centrum: aan de Oldenzaalsestraat is de Twentse Bontweverij gesloopt en is het nieuwe marktplein ingetekend. Overigens zijn alle foto's in de kaartjes uit het vooroorlogse tijdperk, maar niet allemaal even oud. Veel foto's zijn uit de eerste twintig jaar van de vorige eeuw. Ik heb ook niet de intentie gehad een nauwgezette reconstructie te maken, daar zijn andere instanties voor, Het gaat slechts om de indruk.

Hieronder een foto die mijns inziens de totale verandering van Hengelo in de 20e eeuw goed weergeeft. Het is de Langestraat rond 1900 en Hengelo was nog echt een boerendorp. Tegenwoordig zou men zuinig zijn op zo'n straatje, maar Hengelo heeft de "pech" gehad zich door de industrie razendsnel te ontwikkelen. Auto's moesten door de straat kunnen en men wilde meer luxe. De oorlog deed later de rest en zo is Hengelo onherkenbaar veranderd.
Image
Veel discussie is er momenteel ook wat betreft de "reuring" in de stad. Leuk om daarom ook een beeld te hebben hoe dat vroeger was. Ik heb geprobeerd een beeld te scheppen van oude horeca-locaties in de stad. Dat geprojecteerd op een kaart van 1963. Ik heb me daarbij ook beperkt tot de horeca tot en met de jaren 60-70. Uiteraard is er de laatste jaren heel veel veranderd, maar daar wordt elders genoeg over geschreven.

Omdat vele foto's al erg jaar oud zijn spelen copyright-kwesties hier geen rol. Echter heb ik bij de samenstelling van deze kaartjes veel gehad aan de foto's en informatie die Pieter Schipper heeft geplaatst in www.historypin.org. Dank daarvoor!