Om goed te kunnen begrijpen waarom de huidige binnenstad er zo anders uitziet, kunnen we de schadekaart van de binnenstad bekijken (met dank aan "Hengelo toen & nu"). Deze is opgesteld in juli van 1945 en geeft de mate van beschadiging van de diverse panden aan.

Rood betekent "verwoest", groen betekent "zwaar geschadigd" en geel betekent "licht beschadigd". Doorgaans zullen dus alle rode en groene panden van het toneel verdwenen zijn.
Schadekaart hengelo
De bombardementen op Hengelo werden op 6 en 7 oktober 1944 uitgevoerd door de geallieerden. Het doel was vooral de spoorverbinding omdat de Duitsers via deze weg oorlogsmateriaal vervoerden. Het waren bepaald geen precisiebombardementen en grote delen van de binnenstad werden getroffen. 
Op de onderstaande foto is goed te zien hoe Molenstraat en Stationsplein eigenlijk geheel verdwenen zijn. Daar moest een wederopbouwplan voor worden opgesteld.
Wil je meer weten over deze periode en de verdere geschiedenis van Hengelo, kijk dan eens bij Museum Hengelo.
Hengelo na het bombardement